W drodzę na Halti - 1324m npm - najwyższa góra Finlandii.

Zakup zdjęcia