Maciej i chmury pod Kazbekiem

Zakup zdjęcia

Gruzja, Swanetia, Meschetia, Kaukaz, Kazbek, Tblilisi, Gori,