Widok na Kazbek Kazbek 5047 m n.p.m

Zakup zdjęcia

Gruzja, Swanetia, Meschetia, Kaukaz, Kazbek, Tblilisi, Gori,