Gergeti - Cminda Sameba. Kościół i sąsiednia dzwonnica powstały w XIVw.

Zakup zdjęcia

Gruzja, Swanetia, Meschetia, Kaukaz, Kazbek, Tblilisi, Gori,